Potpuno automatizirani stroj za izradu ravne maske 1 + 2